PRIVACY STATEMENT MORE BUDGET

Jouw persoonsgegevens

Inkoop en terugkoop transacties More Budget is van rechtswege verplicht om bij elke inkoop- en terugkoop transactie je gegevens te noteren en op te slaan. More Budget verplicht zich nadrukkelijk om deze gegevens op geen enkele manier te verspreiden en enkel en alleen beschikbaar te stellen aan politie of justitie indien daar een officieel verzoek voor wordt ingediend.
je hebt het recht om je transactieverleden op te vragen. Je kan dit doen door een mail te sturen naar info@morebudget.nl Vanzelfsprekend zullen we je identiteit dan eerst moeten verifiëren. We zijn verplicht om binnen 14 dagen een overzicht te verstrekken.
Wanneer je bij onze winkel een product verkoopt zijn wij verplicht de volgende gegevens te noteren:

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling

Als je iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens nodig om je bestelling te kunnen bezorgen en om je op de hoogte te kunnen houden van de status van je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.
Hiervoor verzamelen wij je:

Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Wanneer je er geen prijs op stelt dat je gegevens op deze manier worden verwerkt dan ontvangen we graag een email op info@morebudget.nl met de relevante details. We zijn dan verplicht om binnen 14 dagen je gegevens te verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@morebudget.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

More Budget verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we gegevens bewaren

More Budget zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

More Budget verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@morebudget.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij moet je op deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. More Budget zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Het is ons niet toegestaan om gegevens van inkoop- of terugkoop transacties te verwijderen.

Beveiliging

More Budget neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van AFAS of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@morebudget.nl
 
Heb je andere vragen? mail naar info@morebudget.nl
Young Development © Copyright 2014